Bài hát: Hộ trì tu lục hòa | Sáng tác lời: Cô Phạm Thị Yến (Tâm Chiếu Hoàn Quán) mới nhất 2023

Bài hát: Hộ trì tu lục hòa | Sáng tác lời: Cô Phạm Thị Yến (Tâm Chiếu Hoàn Quán) mới nhất 2023

1. Link tải xuống trực tiếp

>>LINK TẢI GG DRIVE: LINK TẢI 1

>>LINK TẢI GG DRIVE: LINK TẢI 2

>>LINK TẢI GG DRIVE: LINK DỰ PHÒNG 

Xem ngay video Bài hát: Hộ trì tu lục hòa | Sáng tác lời: Cô Phạm Thị Yến (Tâm Chiếu Hoàn Quán)

Xem thêm: Bài hát: Từ Chối – Khát Vọng Cao Thượng Quý vị và các bạn được phép sử dụng bài hát này nhưng cần giữ đúng giai điệu, lời ca và giới thiệu đầy đủ thông tin tác giả. ————— Bài hát: Bảo Vệ Tự Lực Hoa Lý Composer: Phật tử Phạm Thị Yến (Pháp danh Tâm Chiếu Hoàn Quán) Product Music Producer: Thế Phương VBK Composer: Đỗ Minh Biểu diễn: Trần Hiếu và nhóm múa Tài Năng Chùa Ba Vàng Biên đạo: Đinh Hồng ————————– Lời bài hát này, Gods of Trời Bà Ba và chư Thiên khắp nơi, cùng chư Phật tử đến đây, chúng ta cùng tu tập sáu điều hòa nhé! Sáu hòa hợp cùng tu, công đức lớn: làm cho chánh pháp trường tồn và người vui tinh tấn tu hành vượt qua mọi hiểm nguy gặp Như Lai, ( ha…hai…ha..hai.. .) có nhất tâm, nhiệt tâm, Niết bàn. (ha…hai…ha…twee…) Và các vị thần, bạn có biết điều đó hay không? Người thay Như Lai dẫn dắt chúng ta, chính là Thầy Thái Minh. Chúng con xin cảm tạ và biết ơn Sư Phụ đã dạy chúng con thực hành sáu pháp tu hòa bình. Đệ tử xuất gia, đầu đà, làm ruộng phước cho tất cả chúng sanh. Này các vị Thần, hãy đến đây để ca hát, vui chơi và thực hành Six Harmony! Hỡi chư Thiên – đệ tử của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, hãy bảo vệ chúng con tu tập sáu pháp bình an! Lá lá la la, la la lá lá. Hãy giúp chúng tôi thực hành sáu luật hòa bình! Lá lá la la, la la lá lá. Xin bảo vệ chúng con thực hành sáu điều hòa bình! Lá lá la la, la la lá lá. Hãy giúp chúng tôi thực hành sáu luật hòa bình! Lá lá la la, la la lá lá. Bảo hộ chúng con siêng tu sáu sự an lạc! ———————————- Mời các bạn xem thêm các bài viết về chủ đề khác: *** Từ Khâm Tết Nguyên Đán 2022: * ** Văn khấn 1 năm – 365 ngày: *** Hướng dẫn tu tập cầu siêu thoát và hóa giải ân oán (bài 8): *** Hướng dẫn nghi thức tụng kinh: *** Cách thực hiện thờ đúng: *** * Phật Pháp Ứng Dụng: *** Chuyện Nghề: *** Tên Nghề: ​ *** Tu Tập Cho Phật Tử Tại Gia: Mời các bạn tham gia các nhóm, trang để có thưởng. Trả lời câu hỏi và kết bạn: * Trang cá nhân: Phạm Thị Yến (Tâm Chiếu Hoàn Quán): * Fanpage: Phạm Thị Yến – Tâm Chiếu Hoàn Quán: ​ * Website: * Group: Nói chuyện với Ms. Phạm Thị Yến (Tâm Chiếu Hoàn Quân): ​ * Group Vui mỗi ngày : – SoundCloud: – NhacCuaTui: #phamthiyen #chuabavang #clbcucvang ———————- — Mời các bạn xem thêm các bài viết thuộc chủ đề khác: *** * Vận Khảm Tết Nguyên Đán 2022: *** Vận Khảm Trong 1 Năm – 365 Ngày: *** Hướng dẫn thực hành cầu siêu thoát Giải hạn (Bài 8 : *** Hướng Dẫn Nghi Lễ c Hát Kinh: *** Thờ Cúng Đúng Cách: *** Phật Pháp Ứng Dụng: *** Chuyện Nghề: *** Danh Nghề: ​ *** Tu Tập Cho Phật Tử Tại Gia: Kính mời quý vị tham gia các nhóm, trang để giải đáp thắc mắc và kết bạn: *Personal: Phạm Thị Yến (Tâm Chiếu Hoàn Quán): *Fanpage: Phạm Thị Yến – Tâm Chiếu Hoàn Quán: ​ *Website: *Group: Tâm sự với Ms. Phạm Thị Yến (Tâm Chiếu Hoàn Quán): ​ * Nhóm Cảm thấy vui mỗi ngày: – SoundCloud: – NhacCuaTui: #phamthiyen #chuabavang #clbcucvang .

Bài hát: Hộ trì tu lục hòa | Sáng tác lời: Cô Phạm Thị Yến (Tâm Chiếu Hoàn Quán) “, được lấy từ nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=6ODL8j7BKPY

Tags của Bài hát: Hộ trì tu lục hòa | Sáng tác lời: Cô Phạm Thị Yến (Tâm Chiếu Hoàn Quán): #Bài #hát #Hộ #trì #lục #hòa #Sáng #tác #lời #Cô #Phạm #Thị #Yến #Tâm #Chiếu #Hoàn #Quán

Bài viết Bài hát: Hộ trì tu lục hòa | Sáng tác lời: Cô Phạm Thị Yến (Tâm Chiếu Hoàn Quán) có nội dung như sau: Xem thêm: Bài hát: Từ Chối – Khát Vọng Cao Thượng Quý vị và các bạn được phép sử dụng bài hát này nhưng cần giữ đúng giai điệu, lời ca và giới thiệu đầy đủ thông tin tác giả. ————— Bài hát: Bảo Vệ Tự Lực Hoa Lý Composer: Phật tử Phạm Thị Yến (Pháp danh Tâm Chiếu Hoàn Quán) Product Music Producer: Thế Phương VBK Composer: Đỗ Minh Biểu diễn: Trần Hiếu và nhóm múa Tài Năng Chùa Ba Vàng Biên đạo: Đinh Hồng ————————– Lời bài hát này, Gods of Trời Bà Ba và chư Thiên khắp nơi, cùng chư Phật tử đến đây, chúng ta cùng tu tập sáu điều hòa nhé! Sáu hòa hợp cùng tu, công đức lớn: làm cho chánh pháp trường tồn và người vui tinh tấn tu hành vượt qua mọi hiểm nguy gặp Như Lai, ( ha…hai…ha..hai.. .) có nhất tâm, nhiệt tâm, Niết bàn. (ha…hai…ha…twee…) Và các vị thần, bạn có biết điều đó hay không? Người thay Như Lai dẫn dắt chúng ta, chính là Thầy Thái Minh. Chúng con xin cảm tạ và biết ơn Sư Phụ đã dạy chúng con thực hành sáu pháp tu hòa bình. Đệ tử xuất gia, đầu đà, làm ruộng phước cho tất cả chúng sanh. Này các vị Thần, hãy đến đây để ca hát, vui chơi và thực hành Six Harmony! Hỡi chư Thiên – đệ tử của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, hãy bảo vệ chúng con tu tập sáu pháp bình an! Lá lá la la, la la lá lá. Hãy giúp chúng tôi thực hành sáu luật hòa bình! Lá lá la la, la la lá lá. Xin bảo vệ chúng con thực hành sáu điều hòa bình! Lá lá la la, la la lá lá. Hãy giúp chúng tôi thực hành sáu luật hòa bình! Lá lá la la, la la lá lá. Bảo hộ chúng con siêng tu sáu sự an lạc! ———————————- Mời các bạn xem thêm các bài viết về chủ đề khác: *** Từ Khâm Tết Nguyên Đán 2022: * ** Văn khấn 1 năm – 365 ngày: *** Hướng dẫn tu tập cầu siêu thoát và hóa giải ân oán (bài 8): *** Hướng dẫn nghi thức tụng kinh: *** Cách thực hiện thờ đúng: *** * Phật Pháp Ứng Dụng: *** Chuyện Nghề: *** Tên Nghề: ​ *** Tu Tập Cho Phật Tử Tại Gia: Mời các bạn tham gia các nhóm, trang để có thưởng. Trả lời câu hỏi và kết bạn: * Trang cá nhân: Phạm Thị Yến (Tâm Chiếu Hoàn Quán): * Fanpage: Phạm Thị Yến – Tâm Chiếu Hoàn Quán: ​ * Website: * Group: Nói chuyện với Ms. Phạm Thị Yến (Tâm Chiếu Hoàn Quân): ​ * Group Vui mỗi ngày : – SoundCloud: – NhacCuaTui: #phamthiyen #chuabavang #clbcucvang ———————- — Mời các bạn xem thêm các bài viết thuộc chủ đề khác: *** * Vận Khảm Tết Nguyên Đán 2022: *** Vận Khảm Trong 1 Năm – 365 Ngày: *** Hướng dẫn thực hành cầu siêu thoát Giải hạn (Bài 8 : *** Hướng Dẫn Nghi Lễ c Hát Kinh: *** Thờ Cúng Đúng Cách: *** Phật Pháp Ứng Dụng: *** Chuyện Nghề: *** Danh Nghề: ​ *** Tu Tập Cho Phật Tử Tại Gia: Kính mời quý vị tham gia các nhóm, trang để giải đáp thắc mắc và kết bạn: *Personal: Phạm Thị Yến (Tâm Chiếu Hoàn Quán): *Fanpage: Phạm Thị Yến – Tâm Chiếu Hoàn Quán: ​ *Website: *Group: Tâm sự với Ms. Phạm Thị Yến (Tâm Chiếu Hoàn Quán): ​ * Nhóm Cảm thấy vui mỗi ngày: – SoundCloud: – NhacCuaTui: #phamthiyen #chuabavang #clbcucvang .

Từ khóa của Bài hát: Hộ trì tu lục hòa | Sáng tác lời: Cô Phạm Thị Yến (Tâm Chiếu Hoàn Quán): lời bài hát

Thông tin khác của Bài hát: Hộ trì tu lục hòa | Sáng tác lời: Cô Phạm Thị Yến (Tâm Chiếu Hoàn Quán):
Video này hiện tại có 545 lượt view, ngày tạo video là 2023-03-12 16:19:16 , bạn muốn tải video này có thể truy cập đường link sau: https://www.youtubepp.com/watch?v=6ODL8j7BKPY , thẻ tag: #Bài #hát #Hộ #trì #lục #hòa #Sáng #tác #lời #Cô #Phạm #Thị #Yến #Tâm #Chiếu #Hoàn #Quán

Cảm ơn bạn đã xem video: Bài hát: Hộ trì tu lục hòa | Sáng tác lời: Cô Phạm Thị Yến (Tâm Chiếu Hoàn Quán).

Trả lời