Home / Khởi Nghiệp

Khởi Nghiệp

Tổng Lãnh sự kiêm Tham tán thương mại New Zealand tại Việt Nam: Kinh doanh bền vững là đảm bảo chu cấp cho hôm nay mà không hy sinh ngày mai

Theo Tổng Lãnh sự New Zealand – bà Karlene Davis, chính văn hóa bản địa đã tạo nên tư duy về kinh doanh bền vững như thế cho các doanh nghiệp New Zealand. Còn theo anh Võ Trần Duy – lãnh đạo cấp cao của Liberty Việt Nam, thì Việt Nam chưa đạt đến chuẩn của New Zealand nhưng sẽ sớm thôi.

Read More »