Download Protected/View only Word, Excel, PDF from Google Drive|Tải file chỉ xem được, bị chặn 2020 mới nhất 2023

Download Protected/View only Word, Excel, PDF from Google Drive|Tải file chỉ xem được, bị chặn 2020 mới nhất 2023

1. Link tải xuống trực tiếp

>>LINK TẢI GG DRIVE: LINK TẢI 1

>>LINK TẢI GG DRIVE: LINK TẢI 2

>>LINK TẢI GG DRIVE: LINK DỰ PHÒNG 

Xem ngay video Download Protected/View only Word, Excel, PDF from Google Drive|Tải file chỉ xem được, bị chặn 2020

Tải xuống Được bảo vệ/Chỉ xem Google Tài liệu, Google Trang tính, PDF từ Google Drive | Tải xuống các tệp Word, Excel, PDF bị chặn từ Google Drive Tải xuống Bảo vệ/Chỉ xem Google Tài liệu, Google Trang tính, PDF từ Google Drive | Tải xuống các tệp Word, Excel, PDF bị chặn từ Google Drive Tải xuống Bảo vệ/Chỉ xem Google Tài liệu, Google Trang tính, PDF từ Google Drive | Tải xuống các tệp Word, Excel, PDF bị chặn từ Google Drive 🎯️🎯️🎯 Các chương: 💠 00:00 Tải xuống được bảo vệ/Chỉ xem Google Tài liệu, Google Trang tính, PDF từ Google Drive | Tải xuống các tệp Word, Excel, PDF bị chặn từ Google Drive 🌀🌀🌀 00:11 Tải xuống tài liệu Word chỉ xem từ Google Drive 💠 00:13 BƯỚC 1: Mở tài liệu Word chỉ xem từ Google Drive trong một cửa sổ mới 💠 00 :30 BƯỚC 2 : Mở tài liệu Word trong Google Docs 💠 01:11 BƯỚC 3: Tắt JavaScript trong Chrome 💠 01:55 BƯỚC 4: Xem tệp Google Docs trên thiết bị di động 💠 02:24 BƯỚC 5: Sao chép dữ liệu từ Google Docs sang Word 💠 02:55 BƯỚC 6: Bật JavaScript trong Chrome 🌀🌀🌀 03:08 Tải xuống, chỉ xem sổ làm việc Excel từ Google Drive 💠 03:11 BƯỚC 1: Mở sổ làm việc Excel chỉ xem từ Google Drive trong một cửa sổ mới 💠 03:16 BƯỚC 2: Mở sổ làm việc Excel trong Google Trang tính 💠 03:36 BƯỚC 3: Hiển thị tệp Google Trang tính trong trang HTML 💠 03:57 BƯỚC 4: Sao chép dữ liệu từ Google Trang tính sang Excel 🌀🌀🌀 04:45 Tải xuống xem- chỉ tệp PDF từ Google Drive 💠 04:50 BƯỚC 1: Tạo tệp PDF chỉ xem từ Google Drive n cửa sổ mới mở 💠 05:02 BƯỚC 2 (Rất quan trọng): Cuộn đọc từ trang đầu tiên đến trang cuối cùng CHẬM để trình duyệt của bạn có thể tải tất cả các trang của tài liệu 💠 05:41 BƯỚC 3: Mở Công cụ dành cho nhà phát triển trong các cửa sổ riêng biệt bằng cách nhấn F12 và chọn Tab Bảng điều khiển 💠 06:01 BƯỚC 4: Sao chép mã và sau đó dán vào Tab Console. Sau đó nhấn ENTER 💻 CODE: let jspdf = document.createElement(“script”); jspdf.onload = function() { let pdf = new jsPDF(); hãy để các phần tử = document.getElementsByTagName(“img”); for ( cho i vào phần tử ) { let img = phần tử[i]; console.log(“thêm img”, img); if (!/^blob:/.test(img.src)) { console.log(“src không hợp lệ”); để tiếp tục; } let can = document.createElement(‘canvas’); hãy để con = can.getContext(“2d”); can.width = img.width; can.height = img.height; con.drawImage(img, 0, 0, img.width, img.height); hãy để imgData = can.toDataURL(“hình ảnh/jpeg”, 1.0); pdf.addImage(imgData, ‘JPEG’, 0, 0); pdf.addPage(); } pdf.save(“Đã Xuất_Tệp.pdf”); }; jspdf.src = ‘ document.body.appendChild(jspdf); 💡💡💡 07:16 Lưu ý: Nếu bạn chỉ nhìn thấy một phần tài liệu, hãy thử thu nhỏ trình duyệt của mình rồi chạy tập lệnh.

Download Protected/View only Word, Excel, PDF from Google Drive|Tải file chỉ xem được, bị chặn 2020 “, được lấy từ nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=7nDI5JhfHuI

Tags của Download Protected/View only Word, Excel, PDF from Google Drive|Tải file chỉ xem được, bị chặn 2020: #Download #ProtectedView #Word #Excel #PDF #Google #DriveTải #file #chỉ #xem #được #bị #chặn

Bài viết Download Protected/View only Word, Excel, PDF from Google Drive|Tải file chỉ xem được, bị chặn 2020 có nội dung như sau: Tải xuống Được bảo vệ/Chỉ xem Google Tài liệu, Google Trang tính, PDF từ Google Drive | Tải xuống các tệp Word, Excel, PDF bị chặn từ Google Drive Tải xuống Bảo vệ/Chỉ xem Google Tài liệu, Google Trang tính, PDF từ Google Drive | Tải xuống các tệp Word, Excel, PDF bị chặn từ Google Drive Tải xuống Bảo vệ/Chỉ xem Google Tài liệu, Google Trang tính, PDF từ Google Drive | Tải xuống các tệp Word, Excel, PDF bị chặn từ Google Drive 🎯️🎯️🎯 Các chương: 💠 00:00 Tải xuống được bảo vệ/Chỉ xem Google Tài liệu, Google Trang tính, PDF từ Google Drive | Tải xuống các tệp Word, Excel, PDF bị chặn từ Google Drive 🌀🌀🌀 00:11 Tải xuống tài liệu Word chỉ xem từ Google Drive 💠 00:13 BƯỚC 1: Mở tài liệu Word chỉ xem từ Google Drive trong một cửa sổ mới 💠 00 :30 BƯỚC 2 : Mở tài liệu Word trong Google Docs 💠 01:11 BƯỚC 3: Tắt JavaScript trong Chrome 💠 01:55 BƯỚC 4: Xem tệp Google Docs trên thiết bị di động 💠 02:24 BƯỚC 5: Sao chép dữ liệu từ Google Docs sang Word 💠 02:55 BƯỚC 6: Bật JavaScript trong Chrome 🌀🌀🌀 03:08 Tải xuống, chỉ xem sổ làm việc Excel từ Google Drive 💠 03:11 BƯỚC 1: Mở sổ làm việc Excel chỉ xem từ Google Drive trong một cửa sổ mới 💠 03:16 BƯỚC 2: Mở sổ làm việc Excel trong Google Trang tính 💠 03:36 BƯỚC 3: Hiển thị tệp Google Trang tính trong trang HTML 💠 03:57 BƯỚC 4: Sao chép dữ liệu từ Google Trang tính sang Excel 🌀🌀🌀 04:45 Tải xuống xem- chỉ tệp PDF từ Google Drive 💠 04:50 BƯỚC 1: Tạo tệp PDF chỉ xem từ Google Drive n cửa sổ mới mở 💠 05:02 BƯỚC 2 (Rất quan trọng): Cuộn đọc từ trang đầu tiên đến trang cuối cùng CHẬM để trình duyệt của bạn có thể tải tất cả các trang của tài liệu 💠 05:41 BƯỚC 3: Mở Công cụ dành cho nhà phát triển trong các cửa sổ riêng biệt bằng cách nhấn F12 và chọn Tab Bảng điều khiển 💠 06:01 BƯỚC 4: Sao chép mã và sau đó dán vào Tab Console. Sau đó nhấn ENTER 💻 CODE: let jspdf = document.createElement(“script”); jspdf.onload = function() { let pdf = new jsPDF(); hãy để các phần tử = document.getElementsByTagName(“img”); for ( cho i vào phần tử ) { let img = phần tử[i]; console.log(“thêm img”, img); if (!/^blob:/.test(img.src)) { console.log(“src không hợp lệ”); để tiếp tục; } let can = document.createElement(‘canvas’); hãy để con = can.getContext(“2d”); can.width = img.width; can.height = img.height; con.drawImage(img, 0, 0, img.width, img.height); hãy để imgData = can.toDataURL(“hình ảnh/jpeg”, 1.0); pdf.addImage(imgData, ‘JPEG’, 0, 0); pdf.addPage(); } pdf.save(“Đã Xuất_Tệp.pdf”); }; jspdf.src = ‘ document.body.appendChild(jspdf); 💡💡💡 07:16 Lưu ý: Nếu bạn chỉ nhìn thấy một phần tài liệu, hãy thử thu nhỏ trình duyệt của mình rồi chạy tập lệnh.

Từ khóa của Download Protected/View only Word, Excel, PDF from Google Drive|Tải file chỉ xem được, bị chặn 2020: tải file

Thông tin khác của Download Protected/View only Word, Excel, PDF from Google Drive|Tải file chỉ xem được, bị chặn 2020:
Video này hiện tại có 7280 lượt view, ngày tạo video là 2020-08-28 09:34:54 , bạn muốn tải video này có thể truy cập đường link sau: https://www.youtubepp.com/watch?v=7nDI5JhfHuI , thẻ tag: #Download #ProtectedView #Word #Excel #PDF #Google #DriveTải #file #chỉ #xem #được #bị #chặn

Cảm ơn bạn đã xem video: Download Protected/View only Word, Excel, PDF from Google Drive|Tải file chỉ xem được, bị chặn 2020.

Trả lời