How to download & install Canoscan lide 100 drivers in windows 10 mới nhất 2023

How to download & install Canoscan lide 100 drivers in windows 10 mới nhất 2023

1. Link tải xuống trực tiếp

>>LINK TẢI GG DRIVE: LINK TẢI 1

>>LINK TẢI GG DRIVE: LINK TẢI 2

>>LINK TẢI GG DRIVE: LINK DỰ PHÒNG 

Xem ngay video How to download & install Canoscan lide 100 drivers in windows 10

Chỉ cần nhấp vào bất kỳ trình duyệt nào của bạn và chỉ cần truy cập Google và nhập trình điều khiển máy quét CanoScan LiDE 100, sau đó chỉ cần truy cập liên kết trang web của Canon. Trang web này tự động tìm thấy hệ điều hành của bạn. Nếu bạn muốn thay đổi hệ điều hành của mình thì chỉ cần nhấp vào hệ điều hành đó và thay đổi hệ điều hành mới Nếu bạn muốn chọn một hệ điều hành khác như XP Windows 7 Windows 8 hoặc Windows 8.1 hoặc bất kỳ hệ điều hành Mac nào khác thì bạn có thể dễ dàng chọn từ đó . Trong trường hợp này, hệ điều hành của tôi là Windows 10 64 bit nhưng trình điều khiển không có sẵn cho hệ điều hành này nhưng đừng lo, các hệ điều hành Windows khác cũng hoạt động trên Windows 10. Vì vậy, chúng tôi sẽ chỉ nhấp vào hệ điều hành và Windows 7 64bit. Và trình điều khiển xuất hiện trên trang web của chúng tôi, chỉ cần nhấp vào tải xuống và tải trình điều khiển về máy của bạn. Bấm đúp vào tệp .exe đã tải xuống. Nó sẽ được giải nén và màn hình Setup sẽ hiển thị. Làm theo hướng dẫn để cài đặt phần mềm và thực hiện các cài đặt cần thiết. Và máy quét của bạn đã được cài đặt trên máy tính Windows 10 của bạn.. trang web.

How to download & install Canoscan lide 100 drivers in windows 10 “, được lấy từ nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=3jLB4feKpPI

Tags của How to download & install Canoscan lide 100 drivers in windows 10: #download #amp #install #Canoscan #lide #drivers #windows

Bài viết How to download & install Canoscan lide 100 drivers in windows 10 có nội dung như sau: Chỉ cần nhấp vào bất kỳ trình duyệt nào của bạn và chỉ cần truy cập Google và nhập trình điều khiển máy quét CanoScan LiDE 100, sau đó chỉ cần truy cập liên kết trang web của Canon. Trang web này tự động tìm thấy hệ điều hành của bạn. Nếu bạn muốn thay đổi hệ điều hành của mình thì chỉ cần nhấp vào hệ điều hành đó và thay đổi hệ điều hành mới Nếu bạn muốn chọn một hệ điều hành khác như XP Windows 7 Windows 8 hoặc Windows 8.1 hoặc bất kỳ hệ điều hành Mac nào khác thì bạn có thể dễ dàng chọn từ đó . Trong trường hợp này, hệ điều hành của tôi là Windows 10 64 bit nhưng trình điều khiển không có sẵn cho hệ điều hành này nhưng đừng lo, các hệ điều hành Windows khác cũng hoạt động trên Windows 10. Vì vậy, chúng tôi sẽ chỉ nhấp vào hệ điều hành và Windows 7 64bit. Và trình điều khiển xuất hiện trên trang web của chúng tôi, chỉ cần nhấp vào tải xuống và tải trình điều khiển về máy của bạn. Bấm đúp vào tệp .exe đã tải xuống. Nó sẽ được giải nén và màn hình Setup sẽ hiển thị. Làm theo hướng dẫn để cài đặt phần mềm và thực hiện các cài đặt cần thiết. Và máy quét của bạn đã được cài đặt trên máy tính Windows 10 của bạn.. trang web.

Từ khóa của How to download & install Canoscan lide 100 drivers in windows 10: tải drivers

Thông tin khác của How to download & install Canoscan lide 100 drivers in windows 10:
Video này hiện tại có 70259 lượt view, ngày tạo video là 2020-07-01 03:11:11 , bạn muốn tải video này có thể truy cập đường link sau: https://www.youtubepp.com/watch?v=3jLB4feKpPI , thẻ tag: #download #amp #install #Canoscan #lide #drivers #windows

Cảm ơn bạn đã xem video: How to download & install Canoscan lide 100 drivers in windows 10.

Trả lời