How To Update Device Drivers In Windows 10 mới nhất 2023

How To Update Device Drivers In Windows 10 mới nhất 2023

1. Link tải xuống trực tiếp

LINK TẢI GG DRIVE: LINK TẢI 1

LINK TẢI GG DRIVE: LINK TẢI 2

LINK TẢI GG DRIVE: LINK DỰ PHÒNG

Xem ngay video How To Update Device Drivers In Windows 10

Cách cập nhật Trình điều khiển thiết bị trong Windows 10 Trình điều khiển thiết bị là gì? Trên Windows 10, trình điều khiển thiết bị là một đoạn mã thiết yếu cho phép hệ thống xử lý một phần cứng cụ thể cũng như các thiết bị ngoại vi, bao gồm chuột, bàn phím, máy in, màn hình, v.v. Tại sao bạn cần cập nhật trình điều khiển thiết bị? Thông thường, quá trình phát hiện và cài đặt trình điều khiển thiết bị diễn ra tự động bằng cách sử dụng thư viện trình điều khiển tích hợp sẵn và dịch vụ Windows Update. Tuy nhiên, đôi khi bạn vẫn cần cập nhật thủ công một số thiết bị bằng cách làm theo hướng dẫn này. Các bước cập nhật trình điều khiển thiết bị trong Windows 10: 1. Chuyển đến hộp tìm kiếm của bạn và nhập “Trình quản lý thiết bị” 2. Nhấp chuột trái vào mở để mở ứng dụng Trình quản lý thiết bị 3. Tìm trình điều khiển thiết bị đã cài đặt mà bạn muốn cập nhật 4. Nhấp chuột phải trên thiết bị đó và nhấp chuột trái vào “Cập nhật trình điều khiển” 5. Tìm kiếm trình điều khiển bằng cách chọn một trong hai tùy chọn này; “Tự động kiểm tra phần mềm trình điều khiển được cập nhật” hoặc “Duyệt máy tính của tôi để tìm phần mềm trình điều khiển” 6. Trình quản lý thiết bị Windows sau đó sẽ tìm kiếm trình điều khiển trực tuyến và cập nhật phần mềm trình điều khiển của bạn nếu có bản cập nhật (bạn cũng có thể cập nhật trình điều khiển trên Windows Update) hoặc cập nhật trình điều khiển thiết bị của bạn ngay lập tức nếu bạn chọn tùy chọn để chọn “Duyệt qua máy tính của tôi để tìm phần mềm trình điều khiển”. Bây giờ, bạn đã cập nhật thành công trình điều khiển thiết bị của mình trong Windows 10. Phát triển Kênh YouTube của Bạn với vidIQ Hướng dẫn về Microsoft Windows 10 – Ứng dụng và Hướng dẫn về Chất lượng Cuộc sống (Danh sách phát) Mạng xã hội SUBSCRIBE Instagram (Bộ sưu tập Hình thu nhỏ) Twitter (Đối với Nội dung Tải lên Mới nhất) Reddit (Thảo luận) Trang web cá nhân #UpdateDeviceDriver #DeviceManager #Windows10 ĐỪNG QUÊN THÍCH BÌNH LUẬN VÀ ĐĂNG KÝ! .

How To Update Device Drivers In Windows 10 “, được lấy từ nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=U4Xy-xBhVmM

Tags của How To Update Device Drivers In Windows 10: #Update #Device #Drivers #Windows

Bài viết How To Update Device Drivers In Windows 10 có nội dung như sau: Cách cập nhật Trình điều khiển thiết bị trong Windows 10 Trình điều khiển thiết bị là gì? Trên Windows 10, trình điều khiển thiết bị là một đoạn mã thiết yếu cho phép hệ thống xử lý một phần cứng cụ thể cũng như các thiết bị ngoại vi, bao gồm chuột, bàn phím, máy in, màn hình, v.v. Tại sao bạn cần cập nhật trình điều khiển thiết bị? Thông thường, quá trình phát hiện và cài đặt trình điều khiển thiết bị diễn ra tự động bằng cách sử dụng thư viện trình điều khiển tích hợp sẵn và dịch vụ Windows Update. Tuy nhiên, đôi khi bạn vẫn cần cập nhật thủ công một số thiết bị bằng cách làm theo hướng dẫn này. Các bước cập nhật trình điều khiển thiết bị trong Windows 10: 1. Chuyển đến hộp tìm kiếm của bạn và nhập “Trình quản lý thiết bị” 2. Nhấp chuột trái vào mở để mở ứng dụng Trình quản lý thiết bị 3. Tìm trình điều khiển thiết bị đã cài đặt mà bạn muốn cập nhật 4. Nhấp chuột phải trên thiết bị đó và nhấp chuột trái vào “Cập nhật trình điều khiển” 5. Tìm kiếm trình điều khiển bằng cách chọn một trong hai tùy chọn này; “Tự động kiểm tra phần mềm trình điều khiển được cập nhật” hoặc “Duyệt máy tính của tôi để tìm phần mềm trình điều khiển” 6. Trình quản lý thiết bị Windows sau đó sẽ tìm kiếm trình điều khiển trực tuyến và cập nhật phần mềm trình điều khiển của bạn nếu có bản cập nhật (bạn cũng có thể cập nhật trình điều khiển trên Windows Update) hoặc cập nhật trình điều khiển thiết bị của bạn ngay lập tức nếu bạn chọn tùy chọn để chọn “Duyệt qua máy tính của tôi để tìm phần mềm trình điều khiển”. Bây giờ, bạn đã cập nhật thành công trình điều khiển thiết bị của mình trong Windows 10. Phát triển Kênh YouTube của Bạn với vidIQ Hướng dẫn về Microsoft Windows 10 – Ứng dụng và Hướng dẫn về Chất lượng Cuộc sống (Danh sách phát) Mạng xã hội SUBSCRIBE Instagram (Bộ sưu tập Hình thu nhỏ) Twitter (Đối với Nội dung Tải lên Mới nhất) Reddit (Thảo luận) Trang web cá nhân #UpdateDeviceDriver #DeviceManager #Windows10 ĐỪNG QUÊN THÍCH BÌNH LUẬN VÀ ĐĂNG KÝ! .

Từ khóa của How To Update Device Drivers In Windows 10: tải drivers

Thông tin khác của How To Update Device Drivers In Windows 10:
Video này hiện tại có 278024 lượt view, ngày tạo video là 2021-02-09 14:30:04 , bạn muốn tải video này có thể truy cập đường link sau: https://www.youtubepp.com/watch?v=U4Xy-xBhVmM , thẻ tag: #Update #Device #Drivers #Windows

Cảm ơn bạn đã xem video: How To Update Device Drivers In Windows 10.

Trả lời