Home / Tag Archives: kinh doanh

Tag Archives: kinh doanh

Dấu ấn Grab của Jerry Lim ở Việt Nam

Dấu ấn Grab của Jerry Lim ở Việt Nam

Người Việt Nam từng quen gọi "đi xe Honda" để chỉ khái niệm đi xe máy nói chung. Còn giờ, khi nhắc đến đặt xe công nghệ, họ nói "đi Grab". Ở một đất nước mà tiếng Anh không phải ngôn ngữ chính thì đó là thành công thật sự ấn tượng, với sự dẫn dắt của CEO Jerry Lim.

Read More »