Home / Tag Archives: ngân hàng

Tag Archives: ngân hàng

Bức tranh ngân hàng 2019

Bức tranh ngân hàng 2019

Ngành ngân hàng năm 2019 ghi dấu thương vụ bán vốn của BIDV, cuộc đua trên đường chạy công nghệ và chuẩn Basel II. Nhiều chính sách và động thái của Ngân hàng Nhà nước cũng đã được đưa ra.

Read More »