Home / Tag Archives: nông dân

Tag Archives: nông dân

Những “mạnh thường quân” của nông dân trong mùa dịch Corona: Người giải cứu nông sản rồi phát miễn phí, bán với giá vốn; doanh nghiệp hỗ trợ kho bãi và truyền thông để nông dân tự bán nông sản

Với nhiều cá nhân và tổ chức ở miền Nam, sức người là có hạn, họ không thể mua hết tất cả dưa của nông dân Tây Nguyên và miền Trung để đi bán hoặc biếu tặng. Thế nên, họ nghĩ ra một cách hết sức thông minh và thiết thực: hỗ trợ các nguồn lực như kho bãi và truyền thông, để nông dân thuận lợi tự đi bán dưa.

Read More »