Home / Tag Archives: Từ khóa:  tỉnh Vĩnh Phúc

Tag Archives: Từ khóa:  tỉnh Vĩnh Phúc

Sơn Lôi, ngày đầu cách ly

Sơn Lôi, ngày đầu cách ly

Dù bị cách ly để phòng chống Covid-19, các sinh hoạt thường nhật ở xã Sơn Lôi, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc vẫn diễn ra bình thường, người dân giúp nhau cùng vượt qua khó khăn

Read More »