Cách nhận diện kẻ thù | Chu kỳ 6 – Chương trình 1 mới nhất 2023

Cách nhận diện kẻ thù | Chu kỳ 6 – Chương trình 1 mới nhất 2023

1. Link tải xuống trực tiếp

LINK TẢI GG DRIVE: LINK TẢI 1

LINK TẢI GG DRIVE: LINK TẢI 2

LINK TẢI GG DRIVE: LINK DỰ PHÒNG

Xem ngay video Cách nhận diện kẻ thù | Chu kỳ 6 – Chương trình 1

Xem thêm: Chương trình 3 tháng tu tập cho người xuất gia trong khóa tu mùa hè – Dành cho đạo tràng/nhóm/cá nhân và gia đình Bài: Ba người trả lời mắng chửi Bà Già ————————– — —– Ngày thứ ba: Chủ đề quán chiếu 1. Quán chiếu những việc làm quá khứ của mình: Vì tham của cải, tham thân, tham sắc, tham danh (chấp giữ danh), tham tham ăn, tham ngủ, tôi đã tạo những ác nghiệp gì? 2. Coi quả báo phải trả trong đời này. 3. Quán chiếu nhân quả quả báo sẽ phải trả từ nghiệp ác của mình. 4. Hãy bắt đầu sám hối và xác nhận lời Phật dạy: “Tâm không biết đủ, chỉ lo tham lam thì tội tăng thêm” là đúng, cần phải giác ngộ về điều này. Ngày Thứ Tư: Chủ Đề Quán Tưởng 1. Quán chiếu về sự sợ hãi quả báo, nhờ đó nhận ra rằng không thể hưởng thụ bất cứ thứ gì từ tinh thần tham lam. 2. Quán chiếu là thường biết ơn và tôn trọng những người xung quanh, vì nó giúp chúng ta thực tập bố thí, đoạn trừ lòng tham. 3. Quán chiếu xác nhận kẻ thù duy nhất của mình là tâm bất thiện, ngoài ra không còn kẻ thù nào khác. 4. Khẳng định lời Phật dạy: “Nếu tâm không biết đủ, chỉ lo tham lam thì tội tăng thêm” là đúng; từ đó siêng năng thực hành giới luật, thực hành Pháp để đoạn trừ bất thiện trong tâm. ———————————- Mời các bạn xem thêm các bài viết về chủ đề khác: *** Từ Khâm Trong Năm: ***Hướng Dẫn Nghi Thức Tụng Kinh: ***Chánh Pháp Chánh Pháp: ***Tên Nghề: ​ *** Lễ Cầu Siêu: *** Tu Tập Cho Phật Tử Tại Gia: *** Lời Thề Gia Kết Chủ: ​Mời các bạn tham gia các nhóm, trang để giải đáp thắc mắc và kết bạn: *Page cá nhân: Phạm Thị Yến (Tâm Chiếu Hoàn Quán): *Fanpage: Phạm Thị Yến – Tâm Chiếu Hoàn Quân: ​*Website: *Group:Tâm sự đến cô Phạm Thị Yến (Tâm Chiếu Hoàn Quán): ​ * Group: CLB Tình Yêu – Hôn Nhân – Gia Đình Phật Tử: * MP3: – SoundCloud: – NhacCuaTui : .

Cách nhận diện kẻ thù | Chu kỳ 6 – Chương trình 1 “, được lấy từ nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=hTAg7KD0wnU

Tags của Cách nhận diện kẻ thù | Chu kỳ 6 – Chương trình 1: #Cách #nhận #diện #kẻ #thù #Chu #kỳ #Chương #trình

Bài viết Cách nhận diện kẻ thù | Chu kỳ 6 – Chương trình 1 có nội dung như sau: Xem thêm: Chương trình 3 tháng tu tập cho người xuất gia trong khóa tu mùa hè – Dành cho đạo tràng/nhóm/cá nhân và gia đình Bài: Ba người trả lời mắng chửi Bà Già ————————– — —– Ngày thứ ba: Chủ đề quán chiếu 1. Quán chiếu những việc làm quá khứ của mình: Vì tham của cải, tham thân, tham sắc, tham danh (chấp giữ danh), tham tham ăn, tham ngủ, tôi đã tạo những ác nghiệp gì? 2. Coi quả báo phải trả trong đời này. 3. Quán chiếu nhân quả quả báo sẽ phải trả từ nghiệp ác của mình. 4. Hãy bắt đầu sám hối và xác nhận lời Phật dạy: “Tâm không biết đủ, chỉ lo tham lam thì tội tăng thêm” là đúng, cần phải giác ngộ về điều này. Ngày Thứ Tư: Chủ Đề Quán Tưởng 1. Quán chiếu về sự sợ hãi quả báo, nhờ đó nhận ra rằng không thể hưởng thụ bất cứ thứ gì từ tinh thần tham lam. 2. Quán chiếu là thường biết ơn và tôn trọng những người xung quanh, vì nó giúp chúng ta thực tập bố thí, đoạn trừ lòng tham. 3. Quán chiếu xác nhận kẻ thù duy nhất của mình là tâm bất thiện, ngoài ra không còn kẻ thù nào khác. 4. Khẳng định lời Phật dạy: “Nếu tâm không biết đủ, chỉ lo tham lam thì tội tăng thêm” là đúng; từ đó siêng năng thực hành giới luật, thực hành Pháp để đoạn trừ bất thiện trong tâm. ———————————- Mời các bạn xem thêm các bài viết về chủ đề khác: *** Từ Khâm Trong Năm: ***Hướng Dẫn Nghi Thức Tụng Kinh: ***Chánh Pháp Chánh Pháp: ***Tên Nghề: ​ *** Lễ Cầu Siêu: *** Tu Tập Cho Phật Tử Tại Gia: *** Lời Thề Gia Kết Chủ: ​Mời các bạn tham gia các nhóm, trang để giải đáp thắc mắc và kết bạn: *Page cá nhân: Phạm Thị Yến (Tâm Chiếu Hoàn Quán): *Fanpage: Phạm Thị Yến – Tâm Chiếu Hoàn Quân: ​*Website: *Group:Tâm sự đến cô Phạm Thị Yến (Tâm Chiếu Hoàn Quán): ​ * Group: CLB Tình Yêu – Hôn Nhân – Gia Đình Phật Tử: * MP3: – SoundCloud: – NhacCuaTui : .

Từ khóa của Cách nhận diện kẻ thù | Chu kỳ 6 – Chương trình 1: cách nhận biết

Thông tin khác của Cách nhận diện kẻ thù | Chu kỳ 6 – Chương trình 1:
Video này hiện tại có 43052 lượt view, ngày tạo video là 2021-07-30 20:52:59 , bạn muốn tải video này có thể truy cập đường link sau: https://www.youtubepp.com/watch?v=hTAg7KD0wnU , thẻ tag: #Cách #nhận #diện #kẻ #thù #Chu #kỳ #Chương #trình

Cảm ơn bạn đã xem video: Cách nhận diện kẻ thù | Chu kỳ 6 – Chương trình 1.

Trả lời