Hướng dẫn tải file pdf bị chặn 2023 | Fun C mới nhất 2023

Hướng dẫn tải file pdf bị chặn 2023 | Fun C mới nhất 2023

1. Link tải xuống trực tiếp

LINK TẢI GG DRIVE: LINK TẢI 1

LINK TẢI GG DRIVE: LINK TẢI 2

LINK TẢI GG DRIVE: LINK DỰ PHÒNG

Xem ngay video Hướng dẫn tải file pdf bị chặn 2023 | Fun C

mã: let jspdf = document.createElement(“script”); jspdf.onload = function() { let pdf = new jsPDF(); hãy để các phần tử = document.getElementsByTagName(“img”); for ( cho i vào phần tử ) { let img = phần tử[i]; console.log(“thêm img”, img); if (!/^blob:/.test(img.src)) { console.log(“src không hợp lệ”); để tiếp tục; } let can = document.createElement(‘canvas’); hãy để con = can.getContext(“2d”); can.width = img.width; can.height = img.height; con.drawImage(img, 0, 0, img.width, img.height); hãy để imgData = can.toDataURL(“hình ảnh/jpeg”, 1.0); pdf.addImage(imgData, ‘JPEG’, 0, 0); pdf.addPage(); } pdf.save(“download.pdf”); }; jspdf.src = ‘https’+’://’+’cdnjs’+’.cloudflare’+’.com/ajax/libs/jspdf/1.5.3/jspdf.debug.js’; /* phải đặt nó như thế này, vì disqus phá vỡ liên kết.. */ document.body.appendChild(jspdf); Hướng dẫn tải file pdf bị chặn hướng dẫn tải file pdf bị chặn, tải file pdf bị chặn trên web, tải file pdf bị chặn về đĩa, tải file pdf bị chặn, tải file pdf khi bị chặn tải file pdf bị chặn cách tải file pdf bị chặn như thế nào để tải xuống pdf bị chặn cách tải xuống tệp pdf bị chặn trên web tải xuống tệp pdf bị chặn tải xuống google drive, cách in tệp pdf bị chặn, cách tải xuống pdf bị chặn vào đĩa.

Hướng dẫn tải file pdf bị chặn 2023 | Fun C “, được lấy từ nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=b4G8tXQo-9c

Tags của Hướng dẫn tải file pdf bị chặn 2023 | Fun C: #Hướng #dẫn #tải #file #pdf #bị #chặn #Fun

Bài viết Hướng dẫn tải file pdf bị chặn 2023 | Fun C có nội dung như sau: mã: let jspdf = document.createElement(“script”); jspdf.onload = function() { let pdf = new jsPDF(); hãy để các phần tử = document.getElementsByTagName(“img”); for ( cho i vào phần tử ) { let img = phần tử[i]; console.log(“thêm img”, img); if (!/^blob:/.test(img.src)) { console.log(“src không hợp lệ”); để tiếp tục; } let can = document.createElement(‘canvas’); hãy để con = can.getContext(“2d”); can.width = img.width; can.height = img.height; con.drawImage(img, 0, 0, img.width, img.height); hãy để imgData = can.toDataURL(“hình ảnh/jpeg”, 1.0); pdf.addImage(imgData, ‘JPEG’, 0, 0); pdf.addPage(); } pdf.save(“download.pdf”); }; jspdf.src = ‘https’+’://’+’cdnjs’+’.cloudflare’+’.com/ajax/libs/jspdf/1.5.3/jspdf.debug.js’; /* phải đặt nó như thế này, vì disqus phá vỡ liên kết.. */ document.body.appendChild(jspdf); Hướng dẫn tải file pdf bị chặn hướng dẫn tải file pdf bị chặn, tải file pdf bị chặn trên web, tải file pdf bị chặn về đĩa, tải file pdf bị chặn, tải file pdf khi bị chặn tải file pdf bị chặn cách tải file pdf bị chặn như thế nào để tải xuống pdf bị chặn cách tải xuống tệp pdf bị chặn trên web tải xuống tệp pdf bị chặn tải xuống google drive, cách in tệp pdf bị chặn, cách tải xuống pdf bị chặn vào đĩa.

Từ khóa của Hướng dẫn tải file pdf bị chặn 2023 | Fun C: tải file

Thông tin khác của Hướng dẫn tải file pdf bị chặn 2023 | Fun C:
Video này hiện tại có 7 lượt view, ngày tạo video là 2023-05-07 11:03:59 , bạn muốn tải video này có thể truy cập đường link sau: https://www.youtubepp.com/watch?v=b4G8tXQo-9c , thẻ tag: #Hướng #dẫn #tải #file #pdf #bị #chặn #Fun

Cảm ơn bạn đã xem video: Hướng dẫn tải file pdf bị chặn 2023 | Fun C.

Trả lời