Nhạc lý – Hướng dẫn cách đọc tên Hợp Âm mới nhất 2023

Nhạc lý – Hướng dẫn cách đọc tên Hợp Âm mới nhất 2023

1. Link tải xuống trực tiếp

LINK TẢI GG DRIVE: LINK TẢI 1

LINK TẢI GG DRIVE: LINK TẢI 2

LINK TẢI GG DRIVE: LINK DỰ PHÒNG

Xem ngay video Nhạc lý – Hướng dẫn cách đọc tên Hợp Âm

Hợp âm là gì? Nói một cách đơn giản, hợp âm là tập hợp các nốt nhạc được chơi trên tai :D. Làm thế nào mỗi hợp âm được hình thành và tại sao nó được nhấn không được thảo luận ở đây, bởi vì vấn đề này thuộc lĩnh vực nhạc lý – và nó không phù hợp với chương trình học đệm mà chúng ta đang học. Sau này nếu có bài tập nâng cao sẽ lo sau. Cách gọi tên hợp âm: Ta có các nốt La – Si – Đô – Rê – Mi – Fa – Sol sẽ có các chữ cái tương ứng: A – B – C – D – E – F – G Sau mỗi chữ cái thường sẽ có các chữ cái khác chữ cái hoặc ký tự nhỏ đi kèm: m: thứ #: thăng b: giáng 7: bảy Ví dụ: Sau đây là cách gọi tên một số hợp âm guitar cơ bản, ở đây mình lấy nốt A (La) làm mẫu: A = A Trưởng (Khi có không có chữ nào sau nó thì coi như là hợp âm trưởng) Am = La thứ A# = La Thăng Ab = La Giang A7 = La Bảy .

Nhạc lý – Hướng dẫn cách đọc tên Hợp Âm “, được lấy từ nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=bl3S2SeOnTc

Tags của Nhạc lý – Hướng dẫn cách đọc tên Hợp Âm: #Nhạc #lý #Hướng #dẫn #cách #đọc #tên #Hợp #Âm

Bài viết Nhạc lý – Hướng dẫn cách đọc tên Hợp Âm có nội dung như sau: Hợp âm là gì? Nói một cách đơn giản, hợp âm là tập hợp các nốt nhạc được chơi trên tai :D. Làm thế nào mỗi hợp âm được hình thành và tại sao nó được nhấn không được thảo luận ở đây, bởi vì vấn đề này thuộc lĩnh vực nhạc lý – và nó không phù hợp với chương trình học đệm mà chúng ta đang học. Sau này nếu có bài tập nâng cao sẽ lo sau. Cách gọi tên hợp âm: Ta có các nốt La – Si – Đô – Rê – Mi – Fa – Sol sẽ có các chữ cái tương ứng: A – B – C – D – E – F – G Sau mỗi chữ cái thường sẽ có các chữ cái khác chữ cái hoặc ký tự nhỏ đi kèm: m: thứ #: thăng b: giáng 7: bảy Ví dụ: Sau đây là cách gọi tên một số hợp âm guitar cơ bản, ở đây mình lấy nốt A (La) làm mẫu: A = A Trưởng (Khi có không có chữ nào sau nó thì coi như là hợp âm trưởng) Am = La thứ A# = La Thăng Ab = La Giang A7 = La Bảy .

Từ khóa của Nhạc lý – Hướng dẫn cách đọc tên Hợp Âm: hợp âm

Thông tin khác của Nhạc lý – Hướng dẫn cách đọc tên Hợp Âm:
Video này hiện tại có 18149 lượt view, ngày tạo video là 2018-07-22 16:00:01 , bạn muốn tải video này có thể truy cập đường link sau: https://www.youtubepp.com/watch?v=bl3S2SeOnTc , thẻ tag: #Nhạc #lý #Hướng #dẫn #cách #đọc #tên #Hợp #Âm

Cảm ơn bạn đã xem video: Nhạc lý – Hướng dẫn cách đọc tên Hợp Âm.

Trả lời